Obsluha obráběcího stroje je jedna z nejjednodušších aplikací v robotice. Robot dokáže komunikovat s každým typem CNC včetně těch nejstarších. Robot se vyplatí i při malé sériovosti dílů.

Kontrola kvality dílů. Tento proces obvykle zahrnuje celkovou kontrolu hotových dílů, kontrolu obrázků s vysokým rozlišením u přesně obráběných dílů a ověřování dílů v porovnání s CAD modely. Připevněním několika kamer s vysokým rozlišením na coboty může proces zautomatizovat a proces urychlit. Kontrola může být prováděna také digitálně a digitalizovat srovnání s modelovým procesem generovaným počítačem. Použití cobotů pro kontrolu může mít za následek vyšší kontrolu kvality, což vede k přesnějším výrobním dávkám. Pro kontrolu mohou být požadovány koncové efektory s kamerami s vysokým rozlišením, jakož i kamerové systémy a software.

Díky vynikající přesnosti dráhy našich robotů odpadají pracné dodělávky. Vysoké rychlosti os a možnost nekonečného otáčení sedmé osy zaručují u našich robotů obzvlášť krátké doby taktu, protože se minimalizuje trvání neproduktivních pohybů mezi dvěma svary. Vynikající přesnost opakování dává stabilní mechaniku robota a je zaručeno přesně zacílené najetí na začátek svaru. 

Je jedním z nejobvyklejších úkolů. Povaha úkolu může často vést k chybám, zatímco opakované fyzické pohyby mohou vést k přílišné námaze nebo zranění. To by mohlo znamenat funkci balení nebo třídicí funkci ze zásobníku nebo dopravníku; tento druhý případ často vyžaduje pokročilé kamerové systémy. Funkce „Pick and Place” vyžaduje obvykle koncové efektory, které dovedou objekt uchopit. Mohlo by to být buď chapadlo nebo vakuový přísavkový efektor.

Proces vyskladňování a umisťování zahrnuje také balení a paletizaci výrobků. Výrobky před opuštěním tovární haly musí být řádně připraveny k odeslání. To může zahrnovat balení do smršťovacích fólií; montáž a nakládání krabic; a seskupování krabic nebo jejich umísťování na paletu pro expedici. Tyto úkoly se opakují a představují malá užitečná zatížení, což je ideální pro coboty. Rychlý přechod od jednoho produktu k jinému je zásadní pro každou firmu, která provozuje střídání výroby ve vysokých a nízkých objemech. Pro tuto aplikaci je potřebné sledování dopravníku pro synchronizaci robotického pohybu s dopravníkem. Pro výrobky s nerovnoměrným tvarem může být zapotřebí také vizuální (kamerový) systém.

Robot je využíván pro co nejpřesnější a opakované úkony. Jak odebírání, tak i překládání a následná montáž.

Cobot dovede vyvinout potřebnou sílu, opakování a přesnost potřebnou pro dokončovací práce. Tyto jemné dokončovací práce zahrnují např. montáž převodovek. Robot může být zaučen manuálně nebo prostřednictvím počítačových programovacích metod. Coboti ovládají působení síly. To umožňuje robotovi řešit různé dimenzované díly. Toho lze dosáhnout prostřednictvím tenzometrických snímačů pomocí koncového efektoru.

Roboti provádějí základní úkony při nanášení housenky lepidla. Tím se zvyšuje kvalita, šetří čas a snižují náklady. Celý proces lepení se dá automatizovat od vložení dílce, lepení a následné předání dílce k dalšímu úkonu.

Obsluha stroje vyžaduje, aby člověk stál dlouhé hodiny před CNC strojem, vstřikovacím lisem nebo jiným podobným zařízením a věnoval se potřebám při jeho obsluze. Může to být výměna nástrojů nebo výměna materiálu. Proces je zdlouhavý a únavný pro lidského operátora. Nejen, že coboti osvobodí lidského operátora, ale jediný cobot může obsluhovat i více strojů, což vede ke zvýšení produktivity. Tento typ použití cobota může vyžadovat, aby cobot měl hardware se vstupním a výstupním (I/O) rozhraním specifickým pro daný stroj. I/O hardware indikuje robotovi další cyklus nebo kdy je třeba doplnit materiál.

Testování kvality. Tento proces obvykle zahrnuje celkovou kontrolu hotových dílů. Může se jednat o kontrolu kvality displejů mobilů nebo kontrolu obrázků s vysokým rozlišením u přesně obráběných dílů a ověřování dílů v porovnání s CAD modely. Připevněním několika kamer s vysokým rozlišením na coboty může proces zautomatizovat a proces urychlit. Kontrola může být prováděna také digitálně a digitalizovat srovnání s modelovým procesem generovaným počítačem. Použití cobotů pro kontrolu může mít za následek vyšší kontrolu kvality, což vede k přesnějším výrobním dávkám. Pro kontrolu mohou být požadovány koncové efektory s kamerami s vysokým rozlišením, jakož i kamerové systémy a software.

Dokončovací úkoly prováděné lidskými operátory vyžadují ruční nástroj a velké množství síly. Vibrace z nástroje mohou způsobit operátorovi zranění. Cobot dovede vyvinout potřebnou sílu, opakování a přesnost potřebnou pro dokončovací práce. Tyto dokončovací práce zahrnují leštění, broušení a odstraňování otřepů. Robot může být zaučen manuálně nebo prostřednictvím počítačových programovacích metod. Coboti, kteří ovládají působení síly, mohou pomoci robotovi se stát ještě robustnějším. To umožňuje robotovi řešit různé dimenzované díly. Toho lze dosáhnout prostřednictvím tenzometrických snímačů, a to buď pomocí koncového efektoru nebo interně.

Roboti provádějí základní úkony při vstřikování. Tím se zvyšuje kvalita, šetří čas a snižují náklady. Celý proces vstřikování se dá automatizovat od vložení dílce, vstřikování a následné předání dílce k dalšímu úkonu.

Variabilní oblasti využití

Kolaborativní robot je velmi lehký a prostorově úsporný. Využití při malé i velké sérii produktů, při robotických operacích prováděných souběžně s manuálními pracemi. V provozech, které nelze plně automatizovat. Při často měnící se produkci bez nutnosti zdlouhavého programování a předchozích zkušenostech s programováním. Využití v nebezpečném prostředí pro člověka, ve špinavém prostředí, ve špatně přístupných místech apod.

Intuitivní programování

Jednoduché intuitivní programování s 3D náhledem v reálném čase. Základní zprovoznění robotické instalace včetně naprogramování základní funkce v řádu několika hodin uživatelem bez předchozích zkušeností s programováním. Kolaborativní robot disponuje funkcí ručního navádění, jedná se o způsob programování učením, kdy obsluha vede paži robotu po požadované dráze a kobot se tento pohyb naučí a opakuje.

Bezpečnost

Kolaborativní robot splňuje veškeré bezpečnostní normy a přísné požadavky. Ramena jsou velmi lehká, zaoblená a antistatická. V případě překročení nastavené meze síly při kontaktu s obsluhou se robot okamžitě zastaví, tak aby nezpůsobil nepřiměřenou bolest nebo dokonce zranění. Kobot tak může pracovat přímo na výrobní lince s člověkem bez nutnosti klece.

NENAŠLI JSTE V SEZNAMU VHODNOU APLIKACI PRO VAŠE ÚČELY? POTŘEBUJETE PORADIT S VÝBĚREM KOBOTA? MÁTE ZÁJEM O PŘESNOU NABÍDKU?

 

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:

+420 725 586 699, +420 731 644 759

info@siasun.cz